โคพื้นเมือง

โคพื้นเมืองของไทย เป็นโคที่มีลักษณะใกล้เคียงของประเทศเพื่อนบ้านด้วยรูปร่างลักษณะที่กะทัดรัดและยังมีลำตัวของโคพื้นเมืองนั้นมีลักษณะเล็ก ขาของโคพื้นเมืองก็มีขาเรียวเล็ก ยาว มีเหนียงคอแต่ไม่มีความหย่อนยานมาก มีหูที่เล็ก หนังใต้ท้องที่มีความเรียบแต่เรื่องของสีนั้นมีสีที่ไม่แน่นอน เช่น สีแดงอ่อน เหลืองอ่อน ดำ ขาวนวล น้ำตาลอ่อน และอาจจะมีสีรวมอยู่ด้วย โดยเพศผู้นั้นจะโตเต็มที่ด้วยน้ำหนักที่ประมาณ 300-350 กิโลกรัมส่วนเพศเมียนั้นก็จะมีน้ำหนักประมาณ 200-250 กิโลกรัม โดยผลผลิตหลักของการเลี้ยงโคพื้นเมืองนั้นก็อยู่ที่ลูกโค แน่นอนการที่จะทำกำไรได้ดีนั้นจะต้องเริ่มตั้งแต่เลือกพันธุ์ที่เลี้ยงนั้นให้มีความเหมาะสมกับระบบในการจัดการการเลี้ยงดูพร้อมกับการให้อาหารที่มีความเหมาะสมกับการเลี้ยงและความต้องการของโคในการให้อาหารในระยะต่างๆ ส่วนเรื่องของการเลี้ยงแม่โคเนื้อนั้นจะต้องดูความเหมาะสมกับระบบการเลี้ยงดู เช่นลูกโคที่ผลิตได้นั้นจะสนองความต้องการประเภทใดบ้าง สำหรับผู้เพิ่งเริ่มที่จะเลี้ยงนั้น ปัญหาหลักใหญ่ที่มีความสำคัญในการเลี้ยงโค จะต้องทราบว่ โคพันธุ์ต่างๆพร้อมกับจะต้องศึกษาวีธีการการเลี้ยงดูว่าเหมาะสมกับสถานที่ไหมและแน่นอนว่าเราควรที่จะซื้อโคที่มีลักษณะอย่างไร  แน่นอนว่าเรื่องราวของโคนั้นก็มีข้อดีและข้อเสีย อย่างข้อดี เลี้ยงง่ายหากินเก่ง ใช้แรงงานได้ดี  ทนทานต่อโรคและแมลงและเหมาะสมกับอากาศในบ้านเรา ข้อเสียนนั้น เป็นโคที่มีขนาดเล็ก เพราะถูกคัดเลือกมาในสภาพการเลี้ยงที่มีอาหารที่จำกัด