โคพันธุ์กบินทร์บุรี

เป็นโคพันธุ์ที่ทางกรมปศุสัตว์นั้นได้มอบหมายงานให้ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ในจังหวัดปราจีนบุรี ได้ทำการศึกษาทดลองและวิจัย เป็นลูกโคผสมระหว่างพันธุ์ซิมเมนทัลกับพันธ์บราห์มัน ทำการสร้างโคพันธุ์ใหม่ให้เป็นโคกึ่งเนื้อกึ่งนม  โดยโคลูกเพศผู้ใช้เป็นโคขุนและใช้แม่โคใช้รีดนมได้ การสร้างพันธุ์ในฝูงนั้นก็ได้มีการปรับปรุงพันธุ์ดำเนินการโดยใช้น้ำเชื้อโคพันธุ์ซิมเมนทัลที่ได้คุณภาพสูงจากประเทศเยอรมันประเทศทางยุโรปผามกับแม่โคบราห์มันพันธุ์แท้ ได้ลูกโคชั่วที่ 1 ที่มีเลือดปริมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ แซิมเมนทัลประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ และบราห์มันอีก 50 เปอร์เซ็นต์ แล้วผสมโคชั่วที่ 1 เข้าด้วยกัน ต้องทำการคัดเลือกปรับปรุงให้เป็นโคเนื้อพันธุ์ใหม่เรียกว่า โคพันธุ์กบินทร์บุรี ซึ่งโคพันธุ์นี้มีสีแดงเข้มคล้ายโคพันธุ์ซิมเมนทัล เป็นโคขนาดกลาง เพศผู้โตเต็มที่น้ำหนักประมาณ 900 – 1,000 กิโลกรัม เพศเมีย 600 – 700 กิโลกรัม ส่วนในเรื่องของข้อดีของโคพันธุ์นี้นั้นมีอยู่ด้วยกัน หากเลี้ยงแบบมีการเติบโตที่เร็ว ซากจะมีขนาดใหญ่ที่สนองความต้องการของตลาดได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว ทนทานในเรื่องของสภาพอากาศได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอากาศร้อน โคชนิดนี้ทนต่อแดดร้อนได้เป็นอย่างดี แน่นอนเรื่องของการผสมพันธุ์นั้นก็เป็นอย่างดีเลยทีเดียว ผสมกับ โคพื้นเมือง โคบราห์มันและลูกผสมบราห์มันเพื่อนำลูกเพศผู้มาเลี้ยงเป็นโคขุน ข้อเสียนั้นก็เป็นเรื่องของการเลี้ยงดูที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ หากใช้แม่โครีดนมนั้น ก็ต้องมีความรู้ในการรีดนม