โคพันธุ์โคซิมเมนทอล

โคพันธุ์นี้ต้องบอกเลยว่าเป็นที่มีการเจริญเติบโตได้ดีและเลี้ยง่ายอีกด้วย กับ พันธุ์ โคซิมเมนทอลเป็นโคที่ให้ผลผลิตดีทั้งเนื้อและนม สามารถปรับตัวได้ดีในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย โดยทั่วไปจะมีสีเหลืองอ่อน ไปจนถึงสีเหลืองเข้ม และสีแดงไปจนถึงสีน้ำตาลแดง แต่จะมีลักษณะพิเศษคือมีหน้าเป็นสีขาว ตัวผู้เต็มวัยจะมีน้ำหนักได้ถึง 1100-1400 ก.ก. สูงที่ไหล่ 150- 165 ซ.ม. อัตราการเจริญเติบโตที่เลี้ยงในฟาร์มขุน ถึง 650 ก.ก. อยู่ระหว่าง 1.25-1.4 ก.ก./วัน และสามารถเจริญได้ถึง 2 ก.ก./วัน ตัวเมียโตเต็มวัยจะมีน้ำหนัก 600-900 ก.ก. มีความสูงที่ไหล่ 138-150 ซ.ม. โดยปกติเป็นโคที่มีเขา แต่มีบางสายพันธุ์ที่ไม่มีเขา  ลักษณะเด่นในการเป็นโคผลิตเนื้อ ได้แก่เพิ่มน้ำหนักได้เร็ว ลูกผสมชั่วแรกกับโคสายพันธุ์อังกฤษ หรือกับโคซีบู จะโตเร็วกว่า 10-20% จะได้น้ำหนักที่ถึงความต้องการของตลาดได้ที่อายุน้อย ให้เปอร์เซนต์ซากสูง ให้เนื้อที่มีไขมันน้อย มีกล้ามเนื้อมาก ทั้งโคซิมเมนทอลและโคลูกผสม ทำให้มีเนื้อส่วนที่ขายได้สูงขึ้น มีความสมบูรณ์พันธุ์สูง โคซิมเมนทอลเพศเมียจะถึงวัยเจริญพันธุ์เร็วและมีช่วงชีวิตที่ให้ลูกยาว ส่วนพ่อพันธ์จะมีลูกอัณฑะใหญ่ มีความสามารถในการผสมพันธุ์สูง คุมฝูงขนาดใหญ่ได้ดี แม่โคซิมเมนทอล ให้น้ำนมดีและมีความสามารถในการเลี้ยงลูกดี ทำให้สามารถผลิตลูกเมื่อหย่านมมีน้ำหนักสูง เป็นโคที่เชื่อง ง่ายต่อการจัดการ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการการผลิตโคเนื้อ เมื่อจบโปรแกรมขุนจะสามารถลดความเครียด ในระหว่างการฆ่าได้