โคพันธุ์บราวน์สวิส

ต้องบอกเลยว่าเป็นโคพันธุ์มีถิ่นฐานกำเนิดอยู่ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ที่นำมาเลี้ยงในประเทศไทยเมื่อปี 2498 จากประเทศสหรัฐอเมริกาและปี 2500 จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ลักษณะสำคัญมีสีน้ำตาลล้วน จมูกและลิ้นนั้นมีสำดำ เขาโค้งมาด้านหน้าชี้ขึ้น สายพันธุ์บราวน์สวิสนั้นเป็นสายพันธุ์โคที่มีโครงร่างที่มีขนาดใหญ่ รูปร่างดี โครงสร้างที่มีความแข็งแรงกระดูกที่มีความใหญ่ พร้อมที่ให้นม ตัวเมียนันโตเต็มที่อยู่ที่ประมาณ 680 กิโลกรัมเลยทีเดียว ส่วนตัวผู้นั้นหนักประมาณ 907 กก. โคตัวเมียสายพันธุ์นี้เป็นสาวช้ากว่าพันธุ์อื่นๆ แน่นอนว่าพันธ์ทนความร้อนแสงแดดได้เป็นอย่างดี แน่นอนว่านิยมนำพ่อโคผสมกับแม่โคเนื้อเพื่อให้ได้ลูกผสมสำหรับขุน ชัดเจนของสายพันธุ์นี้ก็คือการให้นมที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวเป็นอันดับที่สองรองลงมาจากสายพันธ์โฮลสไตน์-ฟรีเชียน ด้วยเรื่องของค่าเฉลี่ยที่ให้นมในปริมาณประมาณ 5488 กิโลกรัมต่อปีเลยทีเดียว ส่วนไขมันนมนั้นก็มีประมาณร้อยละ 4.1 จัดได้เลยว่าเป็นอันดับที่สามในกลุ่มของพันธุ์โคนมหลัก ถือได้เลยว่าเป็น โคพันธุ์ที่มีความแข็งแรงเป็นอย่างมาก เหมาะสมที่สุดสำหรับการทำผลิตภัณฑ์เนยหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ใช้นมเป็นส่วนประกอบ สายพันธุ์นี้ต้องได้รับการดูแลอย่างดีจากผู้เชี่ยวชาญที่ต้องสังเกตและค่อยเอาใจใส่ในการเลี้ยงดูของโคสายพันธุ์นี้ เพราะสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ที่ยอดเยี่ยม  ข้อดีของสายพันธุ์โคสายนี้ก็คือทนต่ออากาศที่ร้อนได้เป็นอย่างดีเมื่อได้เทียบกับสายพันธุ์โคจากประเทศทางทวีปยุโรปพันธุ์อื่นๆ